Internaționale

Studiu de fezabilitate în vederea realizării serviciului de e-consultare pentru susţinerea medicilor de familie din Republica Moldova

Scopul proiectului de dezvoltare a cooperării dintre Republica Moldova și Estonia este de a realiza un studiu de fezabilitate ce ţine de serviciul de e-consultare (consultare on-line) pentru susţinerea medicilor de familie din Republica Moldova.
E-consultarea va permite medicilor de familie să se consulte cu medicul specialist prin intermediul sistemului informaţional în sănătate pentru un diagnostic şi tratament mai precis și mai rapid.
Soluţia constă în sporirea utilizării eficiente a timpului de către medicii specialişti şi facilitarea rezolvării problemelor la nivelul de asistenţă medicală primară – aceasta înseamnă tratament mai rapid și evitarea cheltuielilor excesive în acordarea asistenţei medicale.
Studiul de fezabilitate va include prezentarea diferitor factori motivanţi și bariere în implementarea serviciului de e-consultare, de asemenea, va cuprinde cerințele diferitelor părți potenţial interesate.
Proiectul este realizat de Centrul Praxis pentru Studii de Politici și Asociația Medicilor de Familie din Republica Moldova.

PRAXIS

Rețeaua Est-Europeană de Excelență pentru Cercetare şi Dezvoltare în domeniul Bolilor Cronice CHRONEX-RD

CHRONEX-RD este un proiect colaborativ, al Universității de Medicina si Farmacie „Grigore T.
Popa” din Iași, Universității de Medicina Nicolae Testemițanu din Chișinău si al Universității
Naționala Medicale din Odessa, ce își propune dezvoltarea economica a regiunii transfrontaliere
Romania-Moldova-Ucraina prin:

  1. Integrarea și consolidarea capacităților regionale academice într-o rețea de excelență pentru
    managementul bolilor cronice;
  2. Eliminarea decalajului între cunoștințe și practică în managementul bolilor cronice prin
    consolidarea capacității centrate pe integrare multidisc.

CHRONEX-RD