CONGRESUL V

Stimați colegi,

Din numele Comitetului de organizare, am onoarea de a Vă informa că în perioada 17-18 mai 2024 este planificată desfășurarea celui de-al V-lea Congres al medicilor de familie din  Republica Moldova. Congresul este organizat de către Asociația Medicilor de Familie din Republica Moldova sub auspiciul Ministerului Sănătății și al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. Evenimentul va întruni peste 350 de participanți din țară și de peste hotarele Republicii, specialiști în Medicina de Familie și multiple specialități medicale implicate în acordarea asistenței medicale primare populației, precum și în cercetările științifice în domeniu.

Scopul general al Congresului este de a informa participanții referitor la tendințele moderne în domeniul Medicinei de familie și Asistenței Medicale Primare atât în plan internațional cât și în Republica Moldova precum și de a asigura un schimb de experiențe în domeniile vizate.


ÎNREGISTRARE


Condițiile de participare la Congres

Înregistrarea pentru participare la Congres (ședința în plen și sesiuni în secții tematice), precum și pentru activitățile desfășurate în ateliere specializate se va efectua de pe pagina web: www.amf.md. (disponibilă din 25.03.2024).

Evenimentul se va desfășura în Sala Polivalentă a Complexului Socio-cultural Universitar al USMF „Nicolae Testemițanu” (str. Nicolae Testemițanu 25, mun. Chișinău) și în sălile blocului didactic nr. 1 „Leonid Cobâleanschi” al USMF „Nicolae Testemițanu” (str. Nicolae Testemițanu, 27). În cadrul evenimentului este planificată editarea unui volum de articole și rezumate la tematica Congresului.

Tematică publicațiilor

Tematică publicațiilor va cuprinde următoarele domenii:

 • Actualități în domeniul Asistenței Medicale Primare și în specialitatea Medicina de Familie
 • Asistența integrată pacienților cu boli cronice netransmisibile
 • Asistența integrată pacienților cu probleme de sănătate mintală și sănătatea mintală la locul de muncă
 • Asistența integrată mamei și copilului
 • Asistența integrată pacientului de vârsta a treia
 • Asistența profilactică în sectorul asistenței medicale primare

Prezentarea articolelor și rezumatelor

Articolul sau rezumatul va corespunde unui din domeniile indicate mai sus.

Comitetul științific invită autorii să trimită articolele și rezumatele în limba română (cu diacritice) sau engleză pentru evaluare şi includere în programul Congresului. Articolele și rezumatele trebuie să conțină informații noi și să nu fie publicate anterior sau prezentate la evenimente științifice precedente.

Data limită de prezentare a articolelor și rezumatelor: 25 martie 2024.

Adresa la care se vor trimite articolele și/sau rezumatele: ghenadie.curocichin@usmf.md

În rândul de subiect al mesajului e-mail va indica: Congresul V al MF.

Se va preciza forma de prezentare dorită – comunicare orală sau prezentare poster.

Rezumatele și articolele vor fi evaluate de Comitetul științific iar comunicarea acceptării articolului/rezumatului va fi transmisă în cel mai scurt timp posibil prin e-mail.

Articolele vor fi redactate în format .docx în limba română sau engleză, respectând următoarele cerințe:

Font: Times New Roman corp de literă de 12 puncte.

Textul în limba română cu diacritice sau engleză.

Se va preciza forma de prezentare dorită – comunicare orală sau prezentare poster.

Titlul: scris cu MAJUSCULE, maxim 200 caractere

Numele şi prenumele autorilor (fără titluri academice, profesionale) cu sublinierea

autorului prezentator.

Afilierea autorilor: instituția, orașul în care activează autorii pe rânduri separate pentru fiecare autor.

Rezumatul (maxim 2500 caractere ) va cuprinde obligatoriu următoarele compartimente:

 • Introducerea
 • Scopul
 • Materialul și metodele
 • Rezultat(e)
 • Concluzii
 • Cuvinte cheie.

Structura articolului:

 • Introducerea
 • Scopul și obiectivele
 • Materialul și metodele
 • Rezultat(e) obținute și discuții
 • Concluzii
 • Referințe

! Materialul iconografic (tabele, imagini) în total nu va depăși ¼ din volumul articolului. Se vor acceptă imaginile cu o rezoluție nu mai mică de 300 dpi.

Rezumatele lucrărilor vor fi redactate în format .docx în limba română sau engleză, respectând următoarele cerințe:

Textul în limba română cu diacritice.

Se va preciza forma de prezentare dorită – comunicare orală sau prezentare poster.

Titlul: scris cu MAJUSCULE, maxim 200 caractere

Numele şi prenumele autorilor (fără titluri academice, profesionale) cu sublinierea

autorului prezentator.

Afilierea autorilor: instituția, orașul în care activează autorii pe rânduri separate pentru fiecare autor.

Corpul rezumatului va cuprinde obligatoriu următoarele compartimente:

 • Introducerea
 • Scopul
 • Materialul și metodele
 • Rezultat(e)
 • Concluzii
 • Cuvinte cheie.

Tabele sau grafice/imagini în conținutul rezumatelor nu se vor accepta.

Font: Times New Roman corp de literă de 12 puncte, maxim 2500 caractere.

Participanții la Congres

Medicii de familie 200 (un reprezentant la 8-10 medici de familie).
Medicii rezidenți de familie 40.
Asistenții medicali din sectorul AMP 100 (un reprezentant la 16-20 asistente medicale de familie).

Taxa de participare

Medici de familie 2000 lei. Înregistrarea tardivă (începând cu 25.04.2023) – 2500 lei.
Medici rezidenți de familie 1000 lei. Înregistrarea tardivă (începând cu 25.04.2023) – 1250 lei.
Asistenții medicali din sectorul AMP 1000 lei. Înregistrarea tardivă (începând cu 25.04.2023) – 1250 lei.
Taxa de participare se va achita în contul Asociației Medicilor de Familie cu mențiune: Taxa de participare la Congres.

Datele contului: AO Asociaţia Medicilor de Familie din Republica Moldova

Str. Ștefan cel Mare 165

Cod fiscal 1013620001604

Cod IBAN: MD09EX0000000222430121MD

BC “Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA fil. nr. 19 Chişinău. EXMMMD22476.

Cina festivă

Delegații care vor participa la Cina festivă vor achita suplimentar 1500 lei în contul indicat mai sus cu mențiunea: Congresul V AMF, Cina festivă.

Workshopuri

 • Examinarea clinică a piciorului diabetic. Locuri disponibile 19 din 30.
 • Screeningul patologiei glandei mamare. Locuri disponibile 17 din 30.
 • Aplicarea instrumentului Calgary-Cambridge în consultație medicală. Locuri disponibile 22 din 30.
 • Pacientul agresiv. Locuri disponibile 5 din 30.