Primul congres de geriatrie și gerontologie cu participare internațională organizat în Republica Moldova

      Comentariile sunt închise pentru Primul congres de geriatrie și gerontologie cu participare internațională organizat în Republica Moldova

PROGRAM CONGRES

INVITAȚI

Reprezentnt al Ministrul Sănătății Muncii și Protecției Sociale

EMIL CEBAN – Rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, dr. hab. șt. med., profesor universitar.

DAN-IONUȚ GHEONEA – Profesor universitar, Dr. Rector Universitatea de Medicină și Farmacie, Craiova, România.

OLGA CERNEȚCHI – Prim-prorector, prorector pentru activitate didactică, dr. hab. șt. med., prof. univ.

STANISLAV GROPPA – prorectorul pentru activitatea de cercetare, academician AȘ RM, dr. hab., șt. med., prof. univ.

VALERIU REVENCO – Prorector pentru activitate clinică şi rezidenţiat, dr. hab. șt. med., prof. univ.

MARCEL ABRAȘ – Prorector pentru activitate socială, dr. șt. med., conf. univ.

SERGIU MATCOVSCHI – șef Departement Medicină Internă, dr. hab. șt. med., prof. univ.

GABRIEL-IOAN PRADA – Prof. Dr. Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, București, România Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România.

ADRIANA SARAH NICA – Prof. Dr. Professor in Physical Medicine, Rehabilitation and Balneoclimatology „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest; Head of Rehabilitation Department-„Carol Davila” University of Medicine, Bucharest; Chief of University Rehabilitation Department III-National Institute of Rehabilitation, Physical Medicine and Balneoclimatology. Bucharest, Romania.

IOANA GHEONEA – Profesor universitar, Dr. Universitatea de Medicină și Farmacie, Craiova, România.

TUDOREL CIUREA – Profesor universitar, Dr. Universitatea de Medicină și Farmacie, Craiova, România.

MARCEL TANȚĂU – Profesor universitar Dr. Cluj-Napoca, România.

DAN-LUCIAN DUMITRAȘCU – Profesor universitar, Dr. Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”. Membru titular al Academieid e Stiinte Medicale. Cluj-Napoca, România.

CRISTIAN TEFAS – Dr. Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca, România.

VOICU MERCEA – Dr. Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca, România.

FÉLIX PAGEAU – Dr. FRCPC, M.A(ca) Philosophy, geriatrician. Associated Researcher at the Institute for Biomedical Ethics in Basel, Switzerland. Researcher at the Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec, SaintSacrement Hospital and Laval University, Quebec City, Canada. Member of the Institut d’éthique appliquée (IDEA)

TENZIN WANGMO – PD Dr. Senior Researcher and PhD Program Coordinator Institut für Bio- und Medizinethik, Universität Basel, Switzerland.

RODICA GHIURU – Prof. Univ. Dr. Rector Universitatea ”Apollonia” din Iași, Șef de secție Clinica a V-a Medicală și de Geriatrie – Gerontologie, Spitalului Clinic CF Iași, UMF ”Gr.T. Popa” Iași, România

EFRAT GIL, MD. Head of Geriatric unit, Clalit Health Services, Haifa and west Galilee and Carmel Hospital Clinical lecturer, Faculty of medicine, Technion, Israel.

КЛАВДИЯ КОНТОРЩИКОВА – Д.M.Н., Профессор Зав. кафедрой клинической лабораторной диагностики, Приволжский Исследовательский Медицинский Университет Нижний Новгород, Россия.

ROTAR OXANA – Head of department of epidemiology of non communicable diseases Almazov National Medical Research Centre, Saint Petersburg, Russia.

ЛИДИЯ ХОРОШИНИНА – Д.M.Н., Профессор кафедры факультетской терапии имени профессора В.А.Вальдмана ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет», МЗ РФ

РОЗАНОВ АЛЕКСАНДР – Руководитель Федерального центра координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации медицинской помощи По профилю «Гериатрия» Россия, Москва.

НАУМОВ АНТОН – Д.м.н., профессор кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. Евдокимова, Зав. лабораторией костно-мышечной системы ОСП «Российский Геронтологический научно-клинический центр «ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова МЗ РФ. Россия, Москва.

COVALCIUC MARCEL – Dr. LIAMED-SRL. Brașov, România.

VICENZO SIMONETTI – Dr. SIOOT Italian Society of oxygen ozone Terapy. Totino, Italia.

LIDIA RAJNOVEANU – Dr., vicepreședinte, Societatea Stiintifica Romana de Oxigen – Ozono – Terapie (S.S.R.O.O.T.). București, România.

Joi 23 septembrie 2021 – SESIUNE PLENARĂ I
Joi 23 septembrie 2021 – SESIUNE PLENARĂ II
Vineri 24 septembrie 2021 – SESIUNE PLENARĂ III

Detalii pe https://www.geriatrie.md/program