Congresul IV

Materialele de la Congresul IV al Medicilor de Familie din Republica Moldova:

Prezentări

E. Raevschi

Starea de sănătate a populației din Republica Moldova: aspect cardiovascular

G. Curocichin

MEDICINA DE FAMILIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL A DOUĂ ANIVERSĂRI

M. Zahorka

Managing chronic diseases – a framework for integrated services

T. Zatic

Direcțiile de consolidare a capacităților sectorului de Asistență Medicală Primară în Republica Moldova

V. Condrat

Serviciile comunitare de sănătate mintală. Bune practici de integrare în sistemul de asistență medicală primară

A. Iancu

Interelatia infectie-imunitate

A. Voloc

Impactul PNUp (SNPp) al genei VDR corelat cu statusul vitaminei D și factorul alimentar asupra sănătății osoase și dezvoltării fizice la copii și adolescenți

D. Matei

Epigenetica și determinismul bolilor nutriționale

I. Sumarev

Tendințe noi în medicina personalizată. Teste genetice de laborator în medicina de familie

L. Condur

VITAMINA D ȘI RISCUL CARDIO-VASCULAR

N. Palarie

REZULTATELE SCREENING-ULUI LA DIABETULUI ZAHARAT PRINTRE PACIENȚII CU TUBERCULOZĂ ACTIVĂ

N. Zarbailov

Conturarea serviciilor integrate în sănătate: experiența proiectului viața Sănătoasă

R. Nica

Comunicarea medic-pacient

V. Cotelea

Practicile de prescriere a antibioticelor în infecții respiratorii acute în sectorul primar de asistență medicală în RM

V. Loghin

Relevanţa Educaţiei Medicale Continuă în dezvoltarea profesională a asistentului medical de familie

V. Salaru

Multimorbiditatea – problemă medico-socială. Rolul serviciilor integrate

Z. Alexa

Diabetul zaharat: problema majoră de sănătate a secolului

L. Sochirca

EVALUAREA DIZABILITĂȚII LA COPII

D. Stanculeanu

Abordarea copiilor cu dificultăți de sănătate mintală în contextul asistenței medicale primare

N. Carafizi

Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative în Republica Moldova. Situația actuală. Ghid pentru medicul de familie.

T. Adasan

EVALUAREA SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE MEDICALĂ ȘI SOCIALă LA DOMICILIU ÎN REPUBLICA MOLDOVA

V. Salaru

Experiența pilotării protocoalelor PEN în RM

A. Ladaniuc

Cariera medicului de familie în Republica Moldova: o privire a rezidentului

Gh. Ciobanu

INTERACȚIUNEA DINTRE SECTOARELE AMP ȘI AMU

L. Iasan

Perspectiva instituţiilor municipale cu privire la consolidarea sectorului de AMP în RM

M. Munteanu

ASISTENT MEDICAL CU STUDII SUPERIOARE: CONCURENT AU MEMBRU INDISPENSABIL AL ECHIPEI?

M. Negrean

FORMAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE LA ASISTENȚII MEDICALI DE FAMILIE

Revista

Album foto

Congresul Medicilor de Familie din Republica Moldova Ediția a IV-a

Video